Matteus 10:11

När ni kommer in i en stad eller by, sök noga efter vem som är värdig (lämplig, passande), och stanna där [i det huset] tills ni går vidare.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

εἰς   ἣν   δ᾽   ἂν   πόλιν   ἢ   κώμην   εἰσέλθητε,   ἐξετάσατε   τίς   ἐν   αὐτῇ   ἄξιός   ἐστιν   κἀκεῖ   μείνατε   ἕως   ἂν   ἐξέλθητε.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3739 ἣν vem whatever R-ASF
G1161 δ᾽ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G0302 ἂν Vem som helst, vad som helst, var som helst, vilket som helst when PRT
G4172 πόλιν stad city N-ASF
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller or CONJ
G2968 κώμην by, stad village N-ASF
G1525 εἰσέλθητε, komma you may enter, V-2AAS-2P
G1833 ἐξετάσατε söka, ta reda på, fråga do inquire V-AAM-2P
G5101 τίς vad, vilken, vem who I-NSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G0846 αὐτῇ honom, dem, henne, den, det it P-DSF
G0514 ἄξιός värd, värdig, worthy A-NSM
G1510 ἐστιν är is, V-PAI-3S
G2532+G1 κἀκεῖ and there CONJ +ADV
G3306 μείνατε stanna, bo, do remain V-AAM-2P
G2193 ἕως till, förrän, until CONJ
G0302 ἂν Vem som helst, vad som helst, var som helst, vilket som helst when PRT
G1831 ἐξέλθητε. gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut you may go forth. V-2AAS-2P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.