Matteus 1:7

Salomo födde Rehabeam,
    Rehabeam födde Avia,
    Avia födde Asa,
    


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Σολομὼν   δὲ   ἐγέννησεν   τὸν   Ῥοβοάμ·   Ῥοβοὰμ   δὲ   ἐγέννησεν   τὸν   Ἀβιά·   Ἀβιὰ   δὲ   ἐγέννησεν   τὸν   Ἀσάφ·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4672 Σολομὼν Salomo Solomon N-NSM-P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G1080 ἐγέννησεν födde begat V-AAI-3S
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G4497 Ῥοβοάμ· Rehabeam Rehoboam, N-ASM-P
G4497 Ῥοβοὰμ Rehabeam Rehoboam N-NSM-P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G1080 ἐγέννησεν födde begat V-AAI-3S
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G0007 Ἀβιά· Abia Abijah, N-ASM-P
G0007 Ἀβιὰ Abia Abijah N-NSM-P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G1080 ἐγέννησεν födde begat V-AAI-3S
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G0760 Ἀσάφ· Asa Asa. N-ASM-P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.