Matteus 1:5

Salmon födde Boas, vars mor var Rahab (gr. Rachav)
        [en hedning som tog emot de israeliska spejarna i Jeriko, se Jos 2],
    Boas födde Oved, vars mor var Rut
        [moabitiskan som följde med sin svärmor Noomi tillbaka till Juda, se Rut 1‑4],
    Oved födde Jishaj (Isai),
    


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Σαλμὼν   δὲ   ἐγέννησεν   τὸν   Βόες   ἐκ   τῆς   Ῥαχάβ·   Βόες   δὲ   ἐγέννησεν   τὸν   Ἰωβὴδ   ἐκ   τῆς   Ῥούθ·   Ἰωβὴδ   δὲ   ἐγέννησεν   τὸν   Ἰεσσαί·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4533 Σαλμὼν Salma Salmon N-NSM-P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G1080 ἐγέννησεν födde begat V-AAI-3S
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G1003 Βόες Boas Boaz N-ASM-P
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på out of PREP
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G4477 Ῥαχάβ· Rahab, Rachav Rahab, N-GSF-P
G1003 Βόες Boas Boaz N-NSM-P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G1080 ἐγέννησεν födde begat V-AAI-3S
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G5601 Ἰωβὴδ Oved Obed N-ASM-P
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på out of PREP
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G4503 Ῥούθ· Rut Ruth, N-GSF-P
G5601 Ἰωβὴδ Oved Obed N-NSM-P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G1080 ἐγέννησεν födde begat V-AAI-3S
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2421 Ἰεσσαί· Ishai Jesse, N-ASM-P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.