Matteus 1:25

men rörde henne inte (de hade inte äktenskapligt samliv), förrän hon hade fött en son. Han gav honom namnet Jesus.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   οὐκ   ἐγίνωσκεν   αὐτὴν   ἕως   οὗ   ἔτεκεν   τὸν   υἱόν   αὐτῆς   τὸν   πρωτότοκον,   καὶ   ἐκάλεσεν   τὸ   ὄνομα   αὐτοῦ   Ἰησοῦν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1097 ἐγίνωσκεν känna, förstå he was knowing V-IAI-3S
G0846 αὐτὴν honom, dem, henne, den, det her P-ASF
G2193 ἕως till, förrän, until PREP
G3739 οὗ vem that R-GSM
G5088 ἔτεκεν föda she had brought forth V-2AAI-3S
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G5207 υἱόν son, ättling a son; N-ASM
G0846 αὐτῆς honom, dem, henne, den, det of her P-GSF
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G4416 πρωτότοκον, förstfödd firstborn, A-ASM-S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2564 ἐκάλεσεν kalla, inbjuden he called V-AAI-3S
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G3686 ὄνομα namn name N-ASN
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
G2424 Ἰησοῦν.¶ Jesus Jesus. N-ASM-P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.