Matteus 1:21

Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa (rädda, hela, befria) sitt folk från deras synder."

[Genom trolovningen hade äktenskapet redan formellt ingåtts. Ängeln uppmanar Josef att inte tveka att fullborda äktenskapet framöver. Namnet Jesus härstammar från namnet Josua, som på hebreiska är sammansatt av JHVH (Guds namn som troligtvis kan uttalas Jahve) och Hosea, som betyder "en som frälser". Namnet Jesus betyder bokstavligen: "JHVH är frälsning" eller "JHVH räddar".]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

τέξεται   δὲ   υἱόν,   καὶ   καλέσεις   τὸ   ὄνομα   αὐτοῦ   Ἰησοῦν·   αὐτὸς   γὰρ   σώσει   τὸν   λαὸν   αὐτοῦ   ἀπὸ   τῶν   ἁμαρτιῶν   αὐτῶν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.





Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5088 τέξεται föda She will bear V-FDI-3S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G5207 υἱόν, son, ättling a son, N-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2564 καλέσεις kalla, inbjuden you will call V-FAI-2S
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G3686 ὄνομα namn name N-ASN
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
G2424 Ἰησοῦν· Jesus Jesus; N-ASM-P
G0846 αὐτὸς honom, dem, henne, den, det He P-NSM
G1063 γὰρ för for CONJ
G4982 σώσει frälsa, hela will save V-FAI-3S
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G2992 λαὸν folk people N-ASM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPF
G0266 ἁμαρτιῶν synder sins N-GPF
G0846 αὐτῶν.¶ honom, dem, henne, den, det of them. P-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.