Matteus 1:18

Så här gick det till när Jesus den Smorde (Messias, Kristus) föddes: När hans mor Maria var (hade blivit) trolovad med Josef [dvs. då de äktenskapliga löftena redan avgetts], visade det sig – innan de kommit tillsammans [som man och hustru] – att hon (ordagrant: livmodern) var havande genom (utifrån) den helige Ande.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Τοῦ   δὲ   Ἰησοῦ   Χριστοῦ   ἡ   γένεσις   οὕτως   ἦν·   μνηστευθείσης   γὰρ   τῆς   μητρὸς   αὐτοῦ   Μαρίας   τῷ   Ἰωσήφ,   πρὶν   ἢ   συνελθεῖν   αὐτοὺς   εὑρέθη   ἐν   γαστρὶ   ἔχουσα   ἐκ   πνεύματος   ἁγίου.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 Τοῦ denna, denne T-GSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även Now CONJ
G2424 Ἰησοῦ Jesus of Jesus N-GSM-P
G5547 Χριστοῦ den smorde, Kristus Christ N-GSM-T
G3588 denna, denne the T-NSF
G1078 γένεσις släkttavla, generation origin N-NSF
G3779 οὕτως så, således, till och med så, på detta vis, likaså, på detta sätt thus ADV
G1510 ἦν· är was happening: V-IAI-3S
G3423 μνηστευθείσης trolovad At the pledging V-APP-GSF
G1063 γὰρ för for CONJ
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G3384 μητρὸς mor, mamma mother N-GSF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
G3137 Μαρίας Maria Mary N-GSF-P
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G2501 Ἰωσήφ, Josef to Joseph, N-DSM-P
G4250 πρὶν innan before ADV
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller than CONJ
G4905 συνελθεῖν komma tillsammans to come together V-2AAN
G0846 αὐτοὺς honom, dem, henne, den, det of them, P-APM
G2147 εὑρέθη finna, befinnas vara she was found V-API-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G1064 γαστρὶ gravid, havande womb [pregnancy] N-DSF
G2192 ἔχουσα har having V-PAP-NSF
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på out of PREP
G4151 πνεύματος Ande [the] Spirit N-GSN
G0040 ἁγίου. helig Holy. A-GSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.