Markusevangeliet 9:5

Petrus svarade [trots att ingen frågat honom, han avbröt deras konversation] och sade till Jesus: "Mästare, det är gott (underbart) för oss att vara här. Låt oss göra tre hyddor [han syftade antagligen på de hyddor som man byggde under firandet av Lövhyddohögtiden], en för dig, en för Mose och en för Elia."


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

καὶ   ἀποκριθεὶς   ὁ   Πέτρος   λέγει   τῷ   Ἰησοῦ·   ῥαββί,   καλόν   ἐστιν   ἡμᾶς   ὧδε   εἶναι,   καὶ   ποιήσωμεν   τρεῖς   σκηνάς,   σοὶ   μίαν   καὶ   Μωϋσεῖ   μίαν   καὶ   Ἠλίᾳ   μίαν·  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 25 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0611 ἀποκριθεὶς (apokrinomai)
svara answering,
VERB Verb
Aorist Passiv dep. Particip Aorist Passiv deponent Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-AOP-NSM
G3588 (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G4074 Πέτρος (Petros)
Petrus Peter
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Person
N-NSM-P
G3004 λέγει (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm... says
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G3588 τῷ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
T-DSM
G2424 Ἰησοῦ· (Iesous)
Jesus to Jesus,
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
Person Person
N-DSM-P
G4461 ῥαββί, (rhabbi)
rabbi Rabbi,
Substantiv Substantiv
Vokativ Sing. Vokativ Singular Maskulin
Titel Titel
Hebreiska Hebreiska
N-VSM-T-HEB
G2570 καλόν (kalos)
god, gott, bättre, rätt, fina good
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
A-NSN
G1510 ἐστιν (eimi)
är it is
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G1473 ἡμᾶς (ego)
oss for us
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Plur. första person Ackusativ Plural
P-1AP
G5602 ὧδε (hode)
här, denna plats here
Adverb Adverb
ADV
G1510 εἶναι, (eimi)
är to be.
VERB Verb
Närvarande Aktiv Infinitiv Närvarande Aktiv Infinitiv
V-PAN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4160 ποιήσωμεν (poieo)
göra let us make
VERB Verb
Aorist Aktiv Subjunktiv Aorist Aktiv Subjunktiv
Plur. första person Plural
V-AAS-1P
G5140 τρεῖς (treis, tria)
3, tre three
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
A-APF
G4633 σκηνάς, (skene)
tabernakel, hydda tabernacles:
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
N-APF
G4771 σοὶ (su)
du, ni, er for You
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. andra person Dativ Singular
P-2DS
G1520 μίαν (heis)
en one,
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
A-ASF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3475 Μωϋσεῖ (Moseus, Moses, Mouses)
Mose for Moses
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
Person Person
N-DSM-P
G1520 μίαν (heis)
en one,
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
A-ASF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2243 Ἠλίᾳ (Helias)
Elia for Elijah
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
Person Person
N-DSM-P
G1520 μίαν· (heis)
en one.
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
A-ASF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)