Markusevangeliet 9:3

och hans kläder blev skinande (bländande, gnistrande) vita som snö, så vita som ingen valkare i världen kan bleka dem. [En valkare var en anordning för att tvätta och stärka tyg. Den användes när man tillverkade linnetyg.]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   τὰ   ἱμάτια   αὐτοῦ   ἐγένετο   στίλβοντα,   λευκὰ   λίαν   οἷα   γναφεὺς   ἐπὶ   τῆς   γῆς   οὐ   δύναται   οὕτως   λευκᾶναι.  

Textus Receptus (TR)

καὶ   τὰ   ἱμάτια   αὐτοῦ   ἐγένετο   στίλβοντα,   λευκὰ   λίαν   ὡς   χιών,   οἷα   γναφεὺς   ἐπὶ   τῆς   γῆς   οὐ   δύναται   οὕτως   λευκᾶναι.  

Grundtextkommentarer

NA har 17 ord, TR har 18 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 τὰ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Plur. Neutral Nominativ Plural Neutral
T-NPN
G2440 ἱμάτια (himation)
plagg, kläder, dräkt garments
Substantiv Substantiv
Nominativ Plur. Neutral Nominativ Plural Neutral
N-NPN
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
P-GSM
G1096 ἐγένετο (ginomai)
vara, ske, bli, bli gjort, komma was
VERB Verb
2:a Aorist Medium-dep. Indikativ Andra Aorist Medium-deponent Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-2ADI-3S
G4744 στίλβοντα, (stilbo)
skina shining
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Nominativ Plur. Neutral Nominativ Plural Neutral
V-PAP-NPN
G3022 λευκὰ (leukos)
vita, vitt white
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Plur. Neutral Nominativ Plural Neutral
A-NPN
G3029 λίαν (lian)
mycket exceedingly,
Adverb Adverb
ADV
G3634 οἷα (hoios)
sådan, som, vilket sätt, så som, vi... such as
Korrelativt pron. Korrelativt Pronomen
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
K-APN
G1102 γναφεὺς (gnapheus)
tygberedare, valkare a launderer
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till on
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῆς (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
T-GSF
G1093 γῆς (ge)
jorden, land, marken, trakten earth
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G3756 οὐ (ou, before, a, vowel), ouk, and (before an aspirate) ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G1410 δύναται (dunamai)
kunna, vara kapabel, kan is able
VERB Verb
Närvarande Medium eller passiv-dep. Indikativ Närvarande Medium eller passiv-deponent Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PNI-3S
G3779 οὕτως (houto, or (before a vowel) , houtos)
så, således, till och med så, på de... thus
Adverb Adverb
ADV
G3021 λευκᾶναι. (leukaino)
göra vit to whiten.
VERB Verb
Aorist Aktiv Infinitiv Aorist Aktiv Infinitiv
V-AAN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)