Markusevangeliet 9:39

Men Jesus sade: "Hindra (förbjud) honom inte! Ingen som utför ett mirakel (kraftgärning, mäktigt under) i mitt namn kan direkt efteråt tala illa om mig.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὁ   δὲ   Ἰησοῦς   εἶπεν·   μὴ   κωλύετε   αὐτόν·   οὐδεὶς   γάρ   ἐστιν   ὃς   ποιήσει   δύναμιν   ἐπὶ   τῷ   ὀνόματί   μου   καὶ   δυνήσεται   ταχὺ   κακολογῆσαί   με.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 -, denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud said, V-2AAI-3S
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen Not PRT-N
G2967 κωλύετε hindra do forbid V-PAM-2P
G0846 αὐτόν· honom, dem, henne, den, det him. P-ASM
G3762 οὐδεὶς ingen, inget No one A-NSM-N
G1063 γάρ för for CONJ
G1510 ἐστιν är there is V-PAI-3S
G3739 ὃς vem who R-NSM
G4160 ποιήσει göra will do V-FAI-3S
G1411 δύναμιν makt, kraft, styrka, mirakel, kraftgärning a work of power N-ASF
G1909 ἐπὶ på, i, till in PREP
G3588 τῷ -, denna, denne the T-DSN
G3686 ὀνόματί namn name N-DSN
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me, P-1GS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1410 δυνήσεται kan, kan inte will be able V-FDI-3S
G5035 ταχὺ skyndat readily ADV
G2551 κακολογῆσαί förbanna, förtala to speak evil of V-AAN
G1473 με. jag, mig, min, mitt Me. P-1AS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.