Markusevangeliet 9:32

Men de förstod inte vad han sade och var rädda att fråga honom [om vad det betydde].


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οἱ   δὲ   ἠγνόουν   τὸ   ῥῆμα   καὶ   ἐφοβοῦντο   αὐτὸν   ἐπερωτῆσαι.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 οἱ denna, denne T-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G0050 ἠγνόουν vara okunnig, okunnig, inte veta, inte förstå, okunnighet they were not understanding V-IAI-3P
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G4487 ῥῆμα ord declaration N-ASN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5399 ἐφοβοῦντο frukta they were afraid V-INI-3P
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G1905 ἐπερωτῆσαι.¶ fråga, efterfråga, önskan to ask. V-AAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.