Markusevangeliet 9:20

Så förde de honom till Jesus. På en gång när anden (demonen) såg Jesus, började den slita och rycka i pojken, och han föll ner på marken och rullade runt gång på gång och tuggade fradga.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἤνεγκαν   αὐτὸν   πρὸς   αὐτόν.   καὶ   ἰδὼν   αὐτὸν   τὸ   πνεῦμα   εὐθὺς   συνεσπάραξεν   αὐτόν,   καὶ   πεσὼν   ἐπὶ   τῆς   γῆς   ἐκυλίετο   ἀφρίζων.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G5342 ἤνεγκαν bära they brought V-AAI-3P
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G4314 πρὸς till to PREP
G0846 αὐτόν. honom, dem, henne, den, det Him. P-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1492 ἰδὼν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta having seen V-2AAP-NSM
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him, P-ASM
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G4151 πνεῦμα Ande spirit N-NSN
G2112 εὐθὺς genast, strax immediately ADV
G4952 συνεσπάραξεν slita threw into convulsions V-AAI-3S
G0846 αὐτόν, honom, dem, henne, den, det him, P-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4098 πεσὼν falla having fallen V-2AAP-NSM
G1909 ἐπὶ på, i, till upon PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G1093 γῆς jorden, land, marken, trakten ground, N-GSF
G2947 ἐκυλίετο vrida sig he was rolling around, V-IEI-3S
G0875 ἀφρίζων. tugga fradga foaming. V-PAP-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.