Markusevangeliet 9:19

Jesus svarade dem: "Ni släkte utan tro (en generation som inte vill tro)! Hur länge måste jag vara med er? Hur länge ska jag tolerera (acceptera, härda ut med) er? För honom till mig!"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὁ   δὲ   ἀποκριθεὶς   αὐτοῖς   λέγει·   ὦ   γενεὰ   ἄπιστος,   ἕως   πότε   πρὸς   ὑμᾶς   ἔσομαι,   ἕως   πότε   ἀνέξομαι   ὑμῶν;   φέρετε   αὐτὸν   πρός   με.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G0611 ἀποκριθεὶς svara answering V-AOP-NSM
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them, P-DPM
G3004 λέγει· sa, säga, tala, kalla He says, V-PAI-3S
G5599 O O INJ
G1074 γενεὰ släktled, släkte generation N-VSF
G0571 ἄπιστος, som inte tror, otroende, sakna tro, otro, otrogen unbelieving! A-VSF
G2193 ἕως till, förrän, Until PREP
G4219 πότε när, hur länge when PRT-I
G4314 πρὸς till with PREP
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you P-2AP
G1510 ἔσομαι, är will I be? V-FDI-1S
G2193 ἕως till, förrän, Until PREP
G4219 πότε när, hur länge when PRT-I
G0430 ἀνέξομαι stå ut med, fördra, uthärda will I bear with V-FDI-1S
G4771 ὑμῶν; du, ni, er you? P-2GP
G5342 φέρετε bära do bring V-PAM-2P
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G4314 πρός till to PREP
G1473 με. jag, mig, min, mitt Me. P-1AS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.