Markusevangeliet 9:17

En man ur folkhopen svarade honom: "Lärare (Mästare), jag tog med min son till dig, för han har en stum ande (en demon som gör att han inte kan tala).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   ἀπεκρίθη   ἀπεκρίθη   εἷς   ἐκ   τοῦ   ὄχλου   εἶπεν·   διδάσκαλε,   ἤνεγκα   τὸν   υἱόν   μου   πρὸς   σὲ   ἔχοντα   πνεῦμα   ἄλαλον.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G0611 ἀπεκρίθη svara answered V-ADI-3S
G0611 ἀπεκρίθη svara answered V-ADI-3S
G1520 εἷς en one A-NSM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på out of PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G3793 ὄχλου människor, skara, folkskara crowd, N-GSM
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud said V-2AAI-3S
G1320 διδάσκαλε, mästare, lärare Teacher, N-VSM
G5342 ἤνεγκα bära I brought V-AAI-1S
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G5207 υἱόν son, ättling son N-ASM
G1473 μου jag, mig, min, mitt of me P-1GS
G4314 πρὸς till to PREP
G4771 σὲ du, ni, er You, P-2AS
G2192 ἔχοντα ha, vara, behöva having V-PAP-ASM
G4151 πνεῦμα Ande a spirit N-ASN
G0216 ἄλαλον. stum mute; A-ASN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.