Markusevangeliet 8:32

Rakt på sak (öppet, så det inte kunde missförstås) talade han om detta. Då tog Petrus honom avsides och började tillrättavisa honom strängt.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   παρρησίᾳ   τὸν   λόγον   ἐλάλει.¶   Καὶ   προσλαβόμενος   ὁ   Πέτρος   αὐτὸν   ἤρξατο   ἐπιτιμᾶν   αὐτῷ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3954 παρρησίᾳ öppet tal, frimodigt tal openly N-DSF
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3056 λόγον ord, tal word N-ASM
G2980 ἐλάλει.¶ tala, säga, predika, uttala He was speaking. V-IAI-3S
G2532 Καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G4355 προσλαβόμενος ta med having taken V-2AMP-NSM
G3588 denna, denne T-NSM
G4074 Πέτρος Petrus Peter N-NSM-P
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him, P-ASM
G0757 ἤρξατο regera began V-ADI-3S
G2008 ἐπιτιμᾶν tala strängt till, förbjuda strängt to rebuke V-PAN
G0846 αὐτῷ. honom, dem, henne, den, det Him. P-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.