Markusevangeliet 8:31

Därefter började han undervisa dem [för första gången] om att Människosonen måste lida mycket (det är helt nödvändigt) och förkastas av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och att han måste dödas och uppstå efter tre dagar.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἤρξατο   διδάσκειν   αὐτοὺς   ὅτι   δεῖ   τὸν   υἱὸν   τοῦ   ἀνθρώπου   πολλὰ   παθεῖν   καὶ   ἀποδοκιμασθῆναι   ὑπὸ   τῶν   πρεσβυτέρων   καὶ   τῶν   ἀρχιερέων   καὶ   τῶν   γραμματέων   καὶ   ἀποκτανθῆναι   καὶ   μετὰ   τρεῖς   ἡμέρας   ἀναστῆναι·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G0757 ἤρξατο regera He began V-ADI-3S
G1321 διδάσκειν undervisa, lära to teach V-PAN
G0846 αὐτοὺς honom, dem, henne, den, det them P-APM
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G1210 δεῖ binda it is necessary for V-PAI-3S
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G5207 υἱὸν son, ättling Son N-ASM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G0444 ἀνθρώπου människa of Man N-GSM
G4183 πολλὰ många, stor many things A-APN
G3958 παθεῖν utstå lidande to suffer, V-2AAN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0593 ἀποδοκιμασθῆναι förkasta, to be rejected V-APN
G5259 ὑπὸ av by PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPM
G4245 πρεσβυτέρων äldste elders A-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τῶν denna, denne the T-GPM
G0749 ἀρχιερέων överste präst chief priests N-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τῶν denna, denne the T-GPM
G1122 γραμματέων skriftlärd scribes, N-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0615 ἀποκτανθῆναι döda, slakta to be killed, V-APN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3326 μετὰ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot after PREP
G5140 τρεῖς tre three A-APF
G2250 ἡμέρας dag, daglig days N-APF
G0450 ἀναστῆναι· stå upp, uppstå, resa sig upp to rise [again]. V-2AAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.