Markusevangeliet 8:25

På nytt lade Jesus sina händer på hans ögon, och nu såg mannen klart (kunde fixera sin blick) och synen blev återställd och han kunde se allt tydligt [på avstånd].


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

εἶτα   πάλιν   ἐπέθηκεν   τὰς   χεῖρας   ἐπὶ   τοὺς   ὀφθαλμοὺς   αὐτοῦ,   καὶ   διέβλεψεν   καὶ   ἀπεκατέστη   καὶ   ἐνέβλεπεν   τηλαυγῶς   ἅπαντα.  

Textus Receptus (TR)

εἶτα   πάλιν   ἐπέθηκεν   τὰς   χεῖρας   ἐπὶ   τοὺς   ὀφθαλμοὺς   αὐτοῦ,   καὶ   ἐπεν   αὐτὸν   καὶ   ἀπεκατέστη   καὶ   ἐνέβλεπεν   τηλαυγῶς   ἅπαντα.  

Grundtextkommentarer

TR har 15 ord, NA har 17 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1534 εἶτα (eita)
sedan efteråt Then
Adverb Adverb
ADV
G3825 πάλιν (palin)
igen again
Adverb Adverb
ADV
G2007 ἐπέθηκεν (epitithemi)
lägga på, lägga, He put
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-2AAI-3S
G3588 τὰς (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
T-APF
G5495 χεῖρας (cheir)
hand hands
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
N-APF
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till upon
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοὺς (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
T-APM
G3788 ὀφθαλμοὺς (ophthalmos)
öga, syn eyes
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
N-APM
G0846 αὐτοῦ, (autos)
honom, dem, henne, den, det of him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
P-GSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1227 διέβλεψεν (diablepo)
se klart he saw clearly
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-AAI-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0600 ἀπεκατέστη (apokathistemi)
återställa, he restored,
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-2AAI-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1689 ἐνέβλεπεν (emblepo)
se på, noga iaktta he was seeing
VERB Verb
Imperfekt Aktiv Indikativ Imperfekt Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-IAI-3S
G5081 τηλαυγῶς (telaugos)
tydligt, klart clearly
Adverb Adverb
ADV
G0537 ἅπαντα. (hapas)
allt, allting, hela, allihop everything.
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
A-APN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)