Markusevangeliet 8:23

Jesus tog den blinde mannen vid handen och ledde honom ut ur byn. [Betsaida var en av de platser Jesus fördömde för dess otro, se Luk 10:13, så det är möjligt att Jesus behöver ta ut den blinde mannen ut från den miljön.] Efter att Jesus hade spottat på hans ögon (upprepade gånger) frågade han honom: "Ser du något nu?"


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   ἐπιλαβόμενος   τῆς   χειρὸς   τοῦ   τυφλοῦ   ἐξήνεγκεν   αὐτὸν   ἔξω   τῆς   κώμης,   καὶ   πτύσας   εἰς   τὰ   ὄμματα   αὐτοῦ,   ἐπιθεὶς   τὰς   χεῖρας   αὐτῷ   ἐπηρώτα   αὐτόν·   εἴ   τι   βλέπεις;  

Textus Receptus (TR)

καὶ   ἐπιλαβόμενος   τῆς   χειρὸς   τοῦ   τυφλοῦ   ἐξήνεγκεν   αὐτὸν   ἔξω   τῆς   κώμης,   καὶ   πτύσας   εἰς   τὰ   ὄμματα   αὐτοῦ,   ἐπιθεὶς   τὰς   χεῖρας   αὐτῷ   ἐπηρώτα   αὐτόν·   εἴ   τι   βλέπεις;  

Grundtextkommentarer

TR har 24 ord, NA har 26 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1949 ἐπιλαβόμενος (epilambanomai)
ta, gripa tag i, få fast, gripa having taken hold of
VERB Verb
2:a Aorist Medium-dep. Particip Andra Aorist Medium-deponent Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-2ADP-NSM
G3588 τῆς (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
T-GSF
G5495 χειρὸς (cheir)
hand hand
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne of the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G5185 τυφλοῦ (tuphlos)
blind blind [man],
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
A-GSM
G1627 ἐξήνεγκεν (ekphero)
ta fram, bar bort, ta med he brought
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-AAI-3S
G0846 αὐτὸν (autos)
honom, dem, henne, den, det him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
P-ASM
G1854 ἔξω (exo)
utanför, bort out
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῆς (ho, he)
denna, denne of the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
T-GSF
G2968 κώμης, (kome)
by, stad village,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4429 πτύσας (ptuo)
spotta having spit
VERB Verb
Aorist Aktiv Particip Aorist Aktiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-AAP-NSM
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot upon
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὰ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
T-APN
G3659 ὄμματα (omma)
ögon eyes
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
N-APN
G0846 αὐτοῦ, (autos)
honom, dem, henne, den, det of him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
P-GSM
G2007 ἐπιθεὶς (epitithemi)
lägga på, lägga, having laid
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Particip Andra Aorist Aktiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-2AAP-NSM
G3588 τὰς (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
T-APF
G5495 χεῖρας (cheir)
hand hands
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
N-APF
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det upon him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
P-DSM
G1905 ἐπηρώτα (eperotao)
fråga, efterfråga, önskan He was asking
VERB Verb
Imperfekt Aktiv Indikativ Imperfekt Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-IAI-3S
G0846 αὐτόν· (autos)
honom, dem, henne, den, det him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
P-ASM
G1487 εἴ (ei)
om, huruvida if
Villk. Villkorlig partikel eller konjunktion
COND
G5100 τι (tis)
något, någon, några anything
Obestämt pron. Obestämt pronomen
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
X-ASN
G0991 βλέπεις; (blepo)
se, ge akt på you see.
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. andra person Singular
V-PAI-2S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)