Markusevangeliet 8:23

Jesus tog den blinde mannen vid handen och ledde honom ut ur byn. [Betsaida var en av de platser Jesus fördömde för dess otro, se Luk 10:13, så det är möjligt att Jesus behöver ta ut den blinde mannen ut från den miljön.] Efter att Jesus hade spottat på hans ögon (upprepade gånger) frågade han honom: "Ser du något nu?"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἐπιλαβόμενος   τῆς   χειρὸς   τοῦ   τυφλοῦ   ἐξήνεγκεν   αὐτὸν   ἔξω   τῆς   κώμης,   καὶ   πτύσας   εἰς   τὰ   ὄμματα   αὐτοῦ,   ἐπιθεὶς   τὰς   χεῖρας   αὐτῷ   ἐπηρώτα   αὐτόν·   εἴ   τι   βλέπεις;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1949 ἐπιλαβόμενος ta, gripa tag i, få fast, gripa having taken hold of V-2ADP-NSM
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G5495 χειρὸς hand hand N-GSF
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G5185 τυφλοῦ blind blind [man], A-GSM
G1627 ἐξήνεγκεν ta fram, bar bort, ta med he brought V-AAI-3S
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G1854 ἔξω utanför, bort out PREP
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G2968 κώμης, by, stad village, N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4429 πτύσας spotta having spit V-AAP-NSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot upon PREP
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G3659 ὄμματα ögon eyes N-APN
G0846 αὐτοῦ, honom, dem, henne, den, det of him, P-GSM
G2007 ἐπιθεὶς lägga på, lägga, having laid V-2AAP-NSM
G3588 τὰς denna, denne the T-APF
G5495 χεῖρας hand hands N-APF
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det upon him, P-DSM
G1905 ἐπηρώτα fråga, efterfråga, önskan He was asking V-IAI-3S
G0846 αὐτόν· honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G1487 εἴ om, huruvida if COND
G5100 τι något, någon, några anything X-ASN
G0991 βλέπεις; se, ge akt på you see. V-PAI-2S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.