Markusevangeliet 8:17

Jesus, väl medveten om detta, sade till dem: "Varför diskuterar ni om det var på grund av att ni inte hade med er bröd? Har ni ännu inte fattat och förstått någonting? Är era hjärtan så hårda (fastlåsta i en sådan förstockelse)?


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   γνοὺς   ὁ   Ἰησοῦς   λέγει   αὐτοῖς·   τί   διαλογίζεσθε   ὅτι   ἄρτους   οὐκ   ἔχετε;   οὔπω   νοεῖτε   οὐδὲ   συνίετε;   ἔτι   πεπωρωμένην   ἔχετε   τὴν   καρδίαν   ὑμῶν;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1097 γνοὺς
känna, förstå having known [it], V-2AAP-NSM
G3588
denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς
Jesus Jesus N-NSM-P
G3004 λέγει
säga, yttra ord, kalla, nämna omnämna He says V-PAI-3S
G0846 αὐτοῖς·
honom, dem, henne, den, det to them, P-DPM
G5101 τί
vad, vilken, vem Why I-ASN
G1260 διαλογίζεσθε
diskutera, överväga, samtala, föra en dialog reason you V-PNI-2P
G3754 ὅτι
att, eftersom because CONJ
G0740 ἄρτους
bröd, limpa loaves N-APM
G3756 οὐκ
inte not PRT-N
G2192 ἔχετε;
ha, vara, behöva you have? V-PAI-2P
G3768 οὔπω
inte ännu Not yet ADV-N
G3539 νοεῖτε
inse, förstå do you perceive V-PAI-2P
G3761 οὐδὲ
inte heller nor CONJ-N
G4920 συνίετε;
förstå understand? V-PAI-2P
G2089 ἔτι
ännu, andra, längre, ytterligare still ADV
G4456 πεπωρωμένην
förhärda, förstocka Hardened V-RPP-ASF
G2192 ἔχετε
ha, vara, behöva do you have V-PAI-2P
G3588 τὴν
denna, denne the T-ASF
G2588 καρδίαν
hjärta, brustet hjärta heart N-ASF
G4771 ὑμῶν;
du, ni, er of you? P-2GP

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar