Markusevangeliet 8:11

Fariséerna kom ut och började diskutera med honom. För att pröva (fresta och fälla honom) begärde de ett tecken från himlen [något spektakulärt mirakel som bevisade att han var sänd av Gud].


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἐξῆλθον   οἱ   Φαρισαῖοι   καὶ   ἤρξαντο   συζητεῖν   αὐτῷ   ζητοῦντες   παρ᾽   αὐτοῦ   σημεῖον   ἀπὸ   τοῦ   οὐρανοῦ,   πειράζοντες   αὐτόν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1831 ἐξῆλθον gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut went out V-2AAI-3P
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G5330 Φαρισαῖοι farisé Pharisees N-NPM-T
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0757 ἤρξαντο regera began V-ADI-3P
G4802 συζητεῖν fråga, undersöka, diskutera, tvista to dispute V-PAN
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det with Him, P-DSM
G2212 ζητοῦντες söka, söka efter seeking V-PAP-NPM
G3844 παρ᾽ av, för, från, på from PREP
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det Him P-GSM
G4592 σημεῖον tecken, mirakel a sign N-ASN
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G3772 οὐρανοῦ, himmel heaven, N-GSM
G3985 πειράζοντες pröva, fresta testing V-PAP-NPM
G0846 αὐτόν.¶ honom, dem, henne, den, det Him. P-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.