Markusevangeliet 7:7

Deras tillbedjan är helt meningslös (fåfäng),
    för de undervisar mänskliga läror (doktriner).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

μάτην   δὲ   σέβονταί   με   διδάσκοντες   διδασκαλίας,   ἐντάλματα   ἀνθρώπων.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3155 μάτην fåfängt, meningslöst In vain ADV
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G4576 σέβονταί tillbedjan they worship V-PNI-3P
G1473 με jag, mig, min, mitt Me, P-1AS
G1321 διδάσκοντες undervisa, lära teaching V-PAP-NPM
G1319 διδασκαλίας, lära [as] doctrines N-APF
G1778 ἐντάλματα bud [the] precepts N-APN
G0444 ἀνθρώπων.¶ människa of men.’ N-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.