Markusevangeliet 7:5

Fariséerna och de skriftlärda frågade honom: "Varför lever inte dina lärjungar efter fädernas tradition utan äter brödet med orena händer?" [Kritiken riktades mot lärjungarnas beteende, men gällde Jesus. Vem trodde han sig vara när han struntade i århundraden av judiska traditioner?]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Καὶ   ἐπερωτῶσιν   αὐτὸν   οἱ   Φαρισαῖοι   καὶ   οἱ   γραμματεῖς·   διὰ   τί   οὐ   περιπατοῦσιν   οἱ   μαθηταί   σου   κατὰ   τὴν   παράδοσιν   τῶν   πρεσβυτέρων,   ἀλλὰ   κοιναῖς   χερσὶν   ἐσθίουσιν   τὸν   ἄρτον;¶  

Textus Receptus (TR)

Καὶ   ἐπερωτῶσιν   αὐτὸν   οἱ   Φαρισαῖοι   καὶ   οἱ   γραμματεῖς·   διὰ   τί   οὐ   περιπατοῦσιν   οἱ   μαθηταί   σου   κατὰ   τὴν   παράδοσιν   τῶν   πρεσβυτέρων,   ἀλλὰ   κοιναῖς   χερσὶν   ἐσθίουσιν   τὸν   ἄρτον;¶  

Grundtextkommentarer

TR har 24 ord, NA har 26 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1905 ἐπερωτῶσιν (eperotao)
fråga, efterfråga, önskan questioned
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-PAI-3P
G0846 αὐτὸν (autos)
honom, dem, henne, den, det Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
P-ASM
G3588 οἱ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
T-NPM
G5330 Φαρισαῖοι (Pharisaios)
farisé Pharisees
Substantiv Substantiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
Titel Titel
N-NPM-T
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 οἱ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
T-NPM
G1122 γραμματεῖς· (grammateus)
skriftlärd scribes,
Substantiv Substantiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
N-NPM
G1223 διὰ (dia)
genom, för, med, därför Because of
Preposition Preposition
PREP
G5101 τί (tis)
vad, vilken, vem why
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
I-ASN
G3756 οὐ (ou, before, a, vowel), ouk, and (before an aspirate) ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G4043 περιπατοῦσιν (peripateo)
walk
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-PAI-3P
G3588 οἱ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
T-NPM
G3101 μαθηταί (mathetes)
lärjunge disciples
Substantiv Substantiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
N-NPM
G4771 σου (su)
du, ni, er of You
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. andra person Genitiv Singular
P-2GS
G2596 κατὰ (kata)
enligt, mot, i according to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὴν (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
T-ASF
G3862 παράδοσιν (paradosis)
tradition tradition
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G3588 τῶν (ho, he)
denna, denne of the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
T-GPM
G4245 πρεσβυτέρων, (presbuteros)
äldste elders,
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
A-GPM
G0235 ἀλλὰ (alla)
men but
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2839 κοιναῖς (koinos)
gemensam, oren with unsanctified
Adjektiv Adjektiv
Dativ Plur. Dativ Plural Feminin
A-DPF
G5495 χερσὶν (cheir)
hand hands
Substantiv Substantiv
Dativ Plur. Dativ Plural Feminin
N-DPF
G2068 ἐσθίουσιν (esthio)
äta eat
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-PAI-3P
G3588 τὸν (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
T-ASM
G0740 ἄρτον;¶ (artos)
bröd, limpa bread?
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)