Markusevangeliet 7:31

Jesus gick tillbaka från området kring Tyros och Sidon till Galileiska sjön. På vägen passerade han genom området kring Dekapolis [ordagrant "De tio städerna", ett område, öster om Galileiska sjön, som från början bestod av tio städer].


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   πάλιν   ἐξελθὼν   ἐκ   τῶν   ὁρίων   Τύρου   ἦλθεν   διὰ   Σιδῶνος   εἰς   τὴν   θάλασσαν   τῆς   Γαλιλαίας   ἀνὰ   μέσον   τῶν   ὁρίων   Δεκαπόλεως.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3825 πάλιν igen again ADV
G1831 ἐξελθὼν gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut having departed V-2AAP-NSM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på from PREP
G3588 τῶν -, denna, denne the T-GPN
G3725 ὁρίων område, gräns, kustlinje region N-GPN
G5184 Τύρου Tyros of Tyre, N-GSF-L
G2064 ἦλθεν anlända, komma, gå He came V-2AAI-3S
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G4605 Σιδῶνος Sidon Sidon, N-GSF-L
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τὴν -, denna, denne the T-ASF
G2281 θάλασσαν sjö Sea N-ASF
G3588 τῆς -, denna, denne T-GSF
G1056 Γαλιλαίας Galileen of Galilee N-GSF-L
G0303 ἀνὰ bland through PREP
G3319 μέσον mitt ibland, [the] midst A-ASN
G3588 τῶν -, denna, denne of the T-GPN
G3725 ὁρίων område, gräns, kustlinje region N-GPN
G1179 Δεκαπόλεως. Dekapolis of [the] Decapolis. N-GSF-L
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.