Markusevangeliet 7:14

[Folket hade dragit sig tillbaka när fariséerna och de skriftlärda kom, se vers 1. Kanske gjorde man det självmant i respekt och vördnad för sina ledare, eller så trängde sig besökarna från Jerusalem fram och tog över scenen.]

När Jesus hade kallat till sig folket igen sade han till dem: "Lyssna på mig och förstå [vad jag säger]!


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   προσκαλεσάμενος   πάλιν   τὸν   ὄχλον   ἔλεγεν   αὐτοῖς·   ἀκούσατέ   μου   πάντες   καὶ   σύνετε.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G4341 προσκαλεσάμενος kalla having called to [Him] V-ADP-NSM
G3825 πάλιν igen again ADV
G3588 τὸν -, denna, denne the T-ASM
G3793 ὄχλον människor, skara, folkskara crowd, N-ASM
G3004 ἔλεγεν sa, säga, tala, kalla He was saying V-IAI-3S
G0846 αὐτοῖς· honom, dem, henne, den, det to them, P-DPM
G0191 ἀκούσατέ höra, lyssna do listen to V-AAM-2P
G1473 μου jag, mig, min, mitt Me, P-1GS
G3956 πάντες alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all, A-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4920 σύνετε. förstå do understand: V-2AAM-2P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.