Markusevangeliet 6:7

Han kallade till sig de tolv [apostlarna] och började sända ut dem två och två [som sina sändebud] och gav dem auktoritet (makt) över de orena andarna. [Matteus gör en parvis uppräkning av de tolv, se Matt 10:1‑4.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   προσκαλεῖται   τοὺς   δώδεκα   καὶ   ἤρξατο   αὐτοὺς   ἀποστέλλειν   δύο   δύο   καὶ   ἐδίδου   αὐτοῖς   ἐξουσίαν   τῶν   πνευμάτων   τῶν   ἀκαθάρτων  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G4341 προσκαλεῖται kalla He calls near V-PNI-3S
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G1427 δώδεκα tolv Twelve, A-APM-NUI
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0757 ἤρξατο regera He began V-ADI-3S
G0846 αὐτοὺς honom, dem, henne, den, det them P-APM
G0649 ἀποστέλλειν skicka, skicka iväg, skicka ut to send forth V-PAN
G1417 δύο två, båda two A-APM-NUI
G1417 δύο två, båda [by] two, A-APM-NUI
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1325 ἐδίδου ge, få He was gaving V-IAI-3S
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G1849 ἐξουσίαν makt, auktoritet authority N-ASF
G3588 τῶν denna, denne over the T-GPN
G4151 πνευμάτων Ande spirits N-GPN
G3588 τῶν denna, denne T-GPN
G0169 ἀκαθάρτων oren unclean. A-GPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.