Markusevangeliet 6:52

för de hade inte förstått något av detta med bröden, utan de var förstockade (hade ingen förmåga att förstå).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὐ   γὰρ   συνῆκαν   ἐπὶ   τοῖς   ἄρτοις,   ἀλλ᾽   ἦν   αὐτῶν   ἡ   καρδία   πεπωρωμένη.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 οὐ inte not PRT-N
G1063 γὰρ för for CONJ
G4920 συνῆκαν förstå they understood V-AAI-3P
G1909 ἐπὶ på, i, till by PREP
G3588 τοῖς -, denna, denne the T-DPM
G0740 ἄρτοις, bröd, limpa loaves; N-DPM
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G1510 ἦν är were V-IAI-3S
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them P-GPM
G3588 -, denna, denne the T-NSF
G2588 καρδία hjärta, brustet hjärta heart N-NSF
G4456 πεπωρωμένη.¶ förhärda, förstocka hardened. V-RPP-NSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.