Markusevangeliet 6:5

Han kunde inte göra någon kraftgärning där, förutom att lägga händerna på några sjuka (svaga) och hela dem.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   οὐκ   ἐδύνατο   ἐκεῖ   ποιῆσαι   οὐδεμίαν   δύναμιν,   εἰ   μὴ   ὀλίγοις   ἀρρώστοις   ἐπιθεὶς   τὰς   χεῖρας   ἐθεράπευσεν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1410 ἐδύνατο kan, kan inte He was able V-INI-3S
G1563 ἐκεῖ där, dit there ADV
G4160 ποιῆσαι göra to do V-AAN
G3762 οὐδεμίαν ingen, inget not any A-ASF-N
G1411 δύναμιν, makt, kraft, styrka, mirakel, kraftgärning work of power, N-ASF
G1487 εἰ om, huruvida except COND
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen only PRT-N
G3641 ὀλίγοις få, lite, liten, i det lilla, nästan, en stund on a few A-DPM
G0732 ἀρρώστοις sjuka sick, A-DPM
G2007 ἐπιθεὶς lägga på, lägga, having laid V-2AAP-NSM
G3588 τὰς denna, denne the T-APF
G5495 χεῖρας hand hands, N-APF
G2323 ἐθεράπευσεν. hela, bota, tillbe He healed. V-AAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.