Markusevangeliet 6:34

När Jesus gick i land [på en plats som i normala fall skulle varit relativt öde] såg han att en stor skara väntade på honom. Han blev djupt rörd av medömkan, för de var som får utan en herde. [Senare på dagen var de 5 000 män plus kvinnor och barn, se vers 44, så redan nu är kanske flera tusen samlade där.]
    Han började undervisa dem om många saker (många olika ämnen och områden).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἐξελθὼν   εἶδεν   ὁ   Ἰησοῦς   πολὺν   ὄχλον   καὶ   ἐσπλαγχνίσθη   ἐπ᾽   αὐτοὺς   ὅτι   ἦσαν   ὡς   πρόβατα   μὴ   ἔχοντα   ποιμένα.   καὶ   ἤρξατο   διδάσκειν   αὐτοὺς   πολλά.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1831 ἐξελθὼν gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut having gone out, V-2AAP-NSM
G1492 εἶδεν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta He saw V-2AAI-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G4183 πολὺν många, stor a great A-ASM
G3793 ὄχλον människor, skara, folkskara crowd N-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4697 ἐσπλαγχνίσθη ha/känna medlidande was moved with compassion V-AOI-3S
G1909 ἐπ᾽ på, i, till toward PREP
G0846 αὐτοὺς honom, dem, henne, den, det them P-APM
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G1510 ἦσαν är they were V-IAI-3P
G5613 ὡς som like CONJ
G4263 πρόβατα får sheep N-NPN
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G2192 ἔχοντα ha, vara, behöva having V-PAP-NPN
G4166 ποιμένα. herde a shepherd. N-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G0757 ἤρξατο regera He began V-ADI-3S
G1321 διδάσκειν undervisa, lära to teach V-PAN
G0846 αὐτοὺς honom, dem, henne, den, det them P-APM
G4183 πολλά.¶ många, stor many things. A-APN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.