Markusevangeliet 6:27

utan skickade på en gång en livvakt [en av hans personliga soldater] med befallning att hämta Johannes huvud. Soldaten gick och halshögg honom i fängelset


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   εὐθὺς   ἀποστείλας   ὁ   βασιλεὺς   σπεκουλάτορα   ἐπέταξεν   ἐνέγκαι   τὴν   κεφαλὴν   αὐτοῦ.   ὁ   καὶ   ἀπελθὼν   ἀπεκεφάλισεν   αὐτὸν   ἐν   τῇ   φυλακῇ  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G2112 εὐθὺς genast, strax immediately ADV
G0649 ἀποστείλας skicka, skicka iväg, skicka ut having sent V-AAP-NSM
G3588 denna, denne the T-NSM
G0935 βασιλεὺς Kung, judarnas kung, Israels kung king N-NSM
G4688 σπεκουλάτορα livvakt, bödel an executioner, N-ASM
G2004 ἐπέταξεν befalla he commanded V-AAI-3S
G5342 ἐνέγκαι bära to be brought V-2AAN
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G2776 κεφαλὴν huvud head N-ASF
G0846 αὐτοῦ. honom, dem, henne, den, det of him. P-GSM
G3588 denna, denne T-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G0565 ἀπελθὼν gå, gå sin väg, gå iväg, having gone, V-2AAP-NSM
G0607 ἀπεκεφάλισεν halshugga he beheaded V-AAI-3S
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G5438 φυλακῇ fängelse prison, N-DSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.