Markusevangeliet 5:20

Mannen gick då och ropade ut över hela Dekapolis (området med de tio städerna) allt vad Jesus hade gjort med honom, och alla blev förundrade (förvånade, chockade).

[Den tidigare demoniserade mannen blir nu den första hedniska evangelisten som Markus omnämner. Dekapolis var en region bestående av tio löst sammansatta städer öster om Jordanfloden och Galileiska sjön. De hade blivit fria från judiskt styre 63 f.Kr. när den romerska generalen Pompejus intog området. Svin användes ibland som offerdjur i hedniska tempel. Det värsta exemplet i den judiska historien var när Epifanes vanhelgade templet i Jerusalem och offrade svin på ett altare till Zeus 167 f.Kr.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   ἀπῆλθεν   καὶ   ἤρξατο   κηρύσσειν   ἐν   τῇ   Δεκαπόλει   ὅσα   ἐποίησεν   αὐτῷ   ὁ   Ἰησοῦς·   καὶ   πάντες   ἐθαύμαζον.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G0565 ἀπῆλθεν gå, gå sin väg, gå iväg, he departed V-2AAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0757 ἤρξατο regera began V-ADI-3S
G2784 κηρύσσειν predika, ropa ut, berätta to proclaim V-PAN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G1179 Δεκαπόλει Dekapolis Decapolis N-DSF-L
G3745 ὅσα så länge how much K-APN
G4160 ἐποίησεν göra did V-AAI-3S
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det for him P-DSM
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· Jesus Jesus; N-NSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3956 πάντες alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-NPM
G2296 ἐθαύμαζον.¶ förundras, were marveling. V-IAI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.