Markusevangeliet 5:17

Då bad man att Jesus skulle lämna deras område.

[Det ekonomiska värdet på svinen var någonstans kring sju årslöner. Ägarna brydde sig mer om den ekonomiska förlusten än att en plågad människa blivit helad.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἤρξαντο   παρακαλεῖν   αὐτὸν   ἀπελθεῖν   ἀπὸ   τῶν   ὁρίων   αὐτῶν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G0757 ἤρξαντο regera they began V-ADI-3P
G3870 παρακαλεῖν be om tröst/hjälp to implore V-PAN
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G0565 ἀπελθεῖν gå, gå sin väg, gå iväg, to depart V-2AAN
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPN
G3725 ὁρίων område, gräns, kustlinje region N-GPN
G0846 αὐτῶν.¶ honom, dem, henne, den, det of them. P-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.