Markusevangeliet 4:8

Andra (exakt likadana sädeskorn, med samma förutsättningar) föll i god jord och gav (gång på gång, kontinuerligt) frukt,
    en del upp till trettio gånger (mer än vad som var sått),
    andra upp till sextio gånger mer,
    och några upp till hundra gånger mer."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἄλλα   ἔπεσεν   εἰς   τὴν   γῆν   τὴν   καλὴν   καὶ   ἐδίδου   καρπὸν   ἀναβαίνοντα   καὶ   αὐξανόμενα   καὶ   ἔφερεν   ἓν   τριάκοντα   καὶ   ἓν   ἑξήκοντα   καὶ   ἓν   ἑκατόν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G0243 ἄλλα ändå others A-NPN
G4098 ἔπεσεν falla fell V-2AAI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G1093 γῆν jorden, land, marken, trakten soil N-ASF
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G2570 καλὴν god, gott, bättre, rätt, fina good, A-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1325 ἐδίδου ge, få was yielding V-IAI-3S
G2590 καρπὸν frukt fruit, N-ASM
G0305 ἀναβαίνοντα stiga upp, gå upp, resa sig upp, resa upp growing up V-PAP-NPN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0837 αὐξανόμενα växa, växa upp increasing, V-PPP-NPN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5342 ἔφερεν bära was bearing V-IAI-3S
G1520 ἓν en one A-NSN
G5144 τριάκοντα trettio thirtyfold, A-DPN-NUI
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1520 ἓν en one A-NSN
G1835 ἑξήκοντα sextio, sextiofalt sixty, A-DPN-NUI
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1520 ἓν en one A-NSN
G1540 ἑκατόν. hundra, hundrafalt a hundred. A-DPN-NUI
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.