Markusevangeliet 4:1

Sedan började han undervisa vid sjön igen. [Jesus hade undervisat där tidigare, se Mark 3:7‑9.] En stor skara samlades kring honom, därför steg han i båten [som de hade redo, se Mark 3:9] och satt i den ute på vattnet medan folket stod på stranden.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   πάλιν   ἤρξατο   διδάσκειν   παρὰ   τὴν   θάλασσαν.   καὶ   συνάγεται   πρὸς   αὐτὸν   ὄχλος   πλεῖστος   ὥστε   αὐτὸν   εἰς   πλοῖον   ἐμβάντα   τὸ   καθῆσθαι   ἐν   τῇ   θαλάσσῃ,   καὶ   πᾶς   ὁ   ὄχλος   πρὸς   τὴν   θάλασσαν   ἐπὶ   τῆς   γῆς   ἦσαν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3825 πάλιν igen again, ADV
G0757 ἤρξατο regera He began V-ADI-3S
G1321 διδάσκειν undervisa, lära to teach V-PAN
G3844 παρὰ av, för, från, på beside PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G2281 θάλασσαν. sjö sea. N-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G4863 συνάγεται samla are gathered together V-PPI-3S
G4314 πρὸς till to PREP
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G3793 ὄχλος människor, skara, folkskara a crowd N-NSM
G4118 πλεῖστος majoriteten, de flesta greatest, A-NSM-S
G5620 ὥστε så att so that CONJ
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det He P-ASM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G4143 πλοῖον skepp a boat N-ASN
G1684 ἐμβάντα steg i having climbed, V-2AAP-ASM
G3588 τὸ denna, denne T-ASN
G2521 καθῆσθαι sitta, sitta ner, sitta vid sitting V-PNN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G2281 θαλάσσῃ, sjö sea, N-DSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3956 πᾶς alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-NSM
G3588 denna, denne the T-NSM
G3793 ὄχλος människor, skara, folkskara crowd N-NSM
G4314 πρὸς till close to PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G2281 θάλασσαν sjö sea N-ASF
G1909 ἐπὶ på, i, till on PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G1093 γῆς jorden, land, marken, trakten land N-GSF
G1510 ἦσαν. är was. V-IAI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.