Markusevangeliet 3:17

Jakob, Sebedeus son,
    Johannes, Jakobs bror, Jesus gav dem [Jakob och Johannes, det hebreiska] namnet Boanerges, som betyder åskans (tumultets) söner [kanske p.g.a. deras heta temperament, se Luk 9:54],
    


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   Ἰάκωβον   τὸν   τοῦ   Ζεβεδαίου   καὶ   Ἰωάννην   τὸν   ἀδελφὸν   τοῦ   Ἰακώβου,   καὶ   ἐπέθηκεν   αὐτοῖς   ὀνόματα   Βοανηργές,   ὅ   ἐστιν   υἱοὶ   βροντῆς·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2385 Ἰάκωβον Jakob James N-ASM-P
G3588 τὸν denna, denne the [son] T-ASM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2199 Ζεβεδαίου Sebedeus of Zebedee, N-GSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2491 Ἰωάννην Johannes John N-ASM-P
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G0080 ἀδελφὸν bror, pl. bröder/syskon brother N-ASM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2385 Ἰακώβου, Jakob of James, N-GSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2007 ἐπέθηκεν lägga på, lägga, He added V-2AAI-3S
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them [the] P-DPM
G3686 ὀνόματα namn names N-APN
G0993 Βοανηργές, Boanerges Boanerges, N-APM-P
G3739 vem which R-NSN
G1510 ἐστιν är is, V-PAI-3S
G5207 υἱοὶ son, ättling Sons N-NPM
G1027 βροντῆς· åska of thunder; N-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.