Markusevangeliet 3:16

Simon, som han gav namnet Petrus,
    


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

δαιμόνια.   δαιμόνια.   δαιμόνια.   δαιμόνια.   καὶ   ἐπέθηκεν   ὄνομα   τῷ   Σίμωνι   Πέτρον,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1140 δαιμόνια. demon demons. N-APN
G1140 δαιμόνια. demon demons. N-APN
G1140 δαιμόνια. demon demons. N-APN
G1140 δαιμόνια. demon demons. N-APN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G2007 ἐπέθηκεν lägga på, lägga, He added V-2AAI-3S
G3686 ὄνομα namn [the] name N-ASN
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G4613 Σίμωνι Simon to Simon, N-DSM-P
G4074 Πέτρον, Petrus Peter; N-ASM-P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.