Markusevangeliet 2:23

En sabbat gick Jesus på en väg som gick igenom ett sädesfält, och medan de gick började hans lärjungar att rycka av veteaxen. [Sabbaten varade från fredag kväll till lördag kväll, och denna händelse inträffar troligen på väg till samlingen i synagogan på lördagsmorgonen.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   ἐγένετο   αὐτὸν   ἐν   τοῖς   σάββασιν   παραπορεύεσθαι   διὰ   τῶν   σπορίμων,   καὶ   οἱ   μαθηταὶ   αὐτοῦ   ἤρξαντο   ὁδὸν   ποιεῖν   τίλλοντες   τοὺς   στάχυας.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1096 ἐγένετο vara, ske, bli, bli gjort, komma it came to pass, V-2ADI-3S
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det He P-ASM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig on PREP
G3588 τοῖς denna, denne the T-DPN
G4521 σάββασιν sabbatsdag Sabbaths N-DPN
G3899 παραπορεύεσθαι passera passing through V-PNN
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPN
G4702 σπορίμων, sädesfält grainfields, A-GPN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G3101 μαθηταὶ lärjunge disciples N-NPM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
G0757 ἤρξαντο regera began V-ADI-3P
G3598 ὁδὸν väg, vid väg, resa [their] way N-ASF
G4160 ποιεῖν göra to make, V-PAN
G5089 τίλλοντες plocka, rycka av plucking V-PAP-NPM
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G4719 στάχυας. ax heads of grain. N-APM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.