Markusevangeliet 2:17

När Jesus hörde detta, sade han till dem: "Det är inte de friska (starka) som behöver en läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare."

[På samma sätt som det är självklart att en doktor rör sig bland sjuka patienter, finns Jesus nära människor som insett att de inte är rättfärdiga utan vet om att de är syndare och behöver omvändelse. Lukas återgivning av samma citat klargör att det handlar om att vända sig bort från syndens väg när man tackar ja till Jesu inbjudan och vill bli hans efterföljare, se Luk 5:32.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   ἀκούσας   ὁ   Ἰησοῦς   λέγει   αὐτοῖς·   αὐτοῖς·   οὐ   χρείαν   ἔχουσιν   οἱ   ἰσχύοντες   ἰατροῦ   ἀλλ᾽   οἱ   κακῶς   ἔχοντες·   οὐκ   ἦλθον   καλέσαι   δικαίους   ἀλλ᾽   ἁμαρτωλούς   εἰς   μετάνοιαν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G0191 ἀκούσας höra, lyssna having heard, V-AAP-NSM
G3588 -, denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G3004 λέγει säga, tala, kalla, nämna says V-PAI-3S
G0846 αὐτοῖς· honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G0846 αὐτοῖς· honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G3756 οὐ inte No PRT-N
G5532 χρείαν behov need N-ASF
G2192 ἔχουσιν ha, vara, behöva have V-PAI-3P
G3588 οἱ -, denna, denne those T-NPM
G2480 ἰσχύοντες kan, kunna, förmå, bero, behärska being strong V-PAP-NPM
G2395 ἰατροῦ frisk of a physician, N-GSM
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G3588 οἱ -, denna, denne those T-NPM
G2560 κακῶς vara sjuk, sjuklig, orätt, svårt, illa sick ADV
G2192 ἔχοντες· ha, vara, behöva being. V-PAP-NPM
G3756 οὐκ inte Not PRT-N
G2064 ἦλθον anlända, komma, gå I came V-2AAI-1S
G2564 καλέσαι kalla, inbjuden to call V-AAN
G1342 δικαίους rättfärdig [the] righteous , A-APM
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G0268 ἁμαρτωλούς syndig, syndare sinners A-APM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3341 μετάνοιαν.¶ omvändelse repentance. N-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.