Markus 1:9

Nu vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galiléen och blev döpt i Jordan[-floden] av Johannes.

Jordandalen nära Betania. I bakgrunden syns de judeiska bergen.