Markusevangeliet 1:45

Men mannen gick därifrån och började tala vitt och brett om saken, så att Jesus inte längre kunde visa sig i någon stad utan stannade ute i ödemarken. Det fortsatte att komma folk till honom från alla håll.

[Detta är det första av flera tillfällen där Jesus uppmanar den som blivit helad att inte berätta detta, se också Mark 1:34; 3:12; 5:43; 7:36; 8:26, 30; 9:9. Här är troligtvis anledningen att mannen ska följa lagen. En annan orsak är att uppmärksamheten kring undren skulle leda till att folket ville göra honom till kung med våld, se Joh 6:15. Det sker vid flera tillfällen och sensation kring Jesus tvingar honom att dra sig undan till öde platser.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   δὲ   ἐξελθὼν   ἤρξατο   κηρύσσειν   πολλὰ   καὶ   διαφημίζειν   τὸν   λόγον   ὥστε   μηκέτι   αὐτὸν   δύνασθαι   φανερῶς   εἰς   πόλιν   εἰσελθεῖν,   ἀλλ᾽   ἔξω   ἐπ᾽   ἐρήμοις   τόποις   ἦν.   καὶ   ἤρχοντο   πρὸς   αὐτὸν   πάντοθεν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G1831 ἐξελθὼν gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut having gone out, V-2AAP-NSM
G0757 ἤρξατο regera he began V-ADI-3S
G2784 κηρύσσειν predika, ropa ut, berätta to proclaim V-PAN
G4183 πολλὰ många, stor much A-APN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1310 διαφημίζειν sprida rykte om någon, ryktesspridning to spread abroad V-PAN
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3056 λόγον ord, tal matter, N-ASM
G5620 ὥστε så att so that CONJ
G3371 μηκέτι inte längre, aldrig mer, inte no longer ADV-N
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det He P-ASM
G1410 δύνασθαι kan, kan inte to be able V-PNN
G5320 φανερῶς öppet openly ADV
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into [the] PREP
G4172 πόλιν stad city N-ASF
G1525 εἰσελθεῖν, komma to enter; V-2AAN
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G1854 ἔξω utanför, bort out ADV
G1909 ἐπ᾽ på, i, till in PREP
G2048 ἐρήμοις vildmark, ödemark, öken solitary A-DPM
G5117 τόποις plats places N-DPM
G1510 ἦν. är He was, V-IAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2064 ἤρχοντο komma, gå they were coming V-INI-3P
G4314 πρὸς till to PREP
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G3840 πάντοθεν.¶ på alla sidor from every side. ADV
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.