Markusevangeliet 1:45

Men mannen gick därifrån och började tala vitt och brett om saken, så att Jesus inte längre kunde visa sig i någon stad utan stannade ute i ödemarken. Det fortsatte att komma folk till honom från alla håll.

[Detta är det första av flera tillfällen där Jesus uppmanar den som blivit helad att inte berätta detta, se också Mark 1:34; 3:12; 5:43; 7:36; 8:26, 30; 9:9. Här är troligtvis anledningen att mannen ska följa lagen. En annan orsak är att uppmärksamheten kring undren skulle leda till att folket ville göra honom till kung med våld, se Joh 6:15. Det sker vid flera tillfällen och sensation kring Jesus tvingar honom att dra sig undan till öde platser.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   δὲ   ἐξελθὼν   ἤρξατο   κηρύσσειν   πολλὰ   καὶ   διαφημίζειν   τὸν   λόγον   ὥστε   μηκέτι   αὐτὸν   δύνασθαι   φανερῶς   εἰς   πόλιν   εἰσελθεῖν,   ἀλλ᾽   ἔξω   ἐπ᾽   ἐρήμοις   τόποις   ἦν.   καὶ   ἤρχοντο   πρὸς   αὐτὸν   πάντοθεν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G1161 δὲ
men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1831 ἐξελθὼν
gå, gå ut, lämna, komma ut, gå vidare, passera, komma having gone out,
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Particip Andra Aorist Aktiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-2AAP-NSM
G0757 ἤρξατο
regera he began
VERB Verb
Aorist Medium-dep. Indikativ Aorist Medium-deponent Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-ADI-3S
G2784 κηρύσσειν
predika, ropa ut, berätta to proclaim
VERB Verb
Närvarande Aktiv Infinitiv Närvarande Aktiv Infinitiv
V-PAN
G4183 πολλὰ
många, mycket, stor much
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
A-APN
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1310 διαφημίζειν
sprida rykte om någon, ryktesspridning to spread abroad
VERB Verb
Närvarande Aktiv Infinitiv Närvarande Aktiv Infinitiv
V-PAN
G3588 τὸν
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
T-ASM
G3056 λόγον
ord, tal matter,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G5620 ὥστε
så att, så att både, därför, alltså, ungefär so that
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3371 μηκέτι
inte längre, aldrig mer, inte no longer
Adverb Adverb
Nominativ Adverb Nominativ
ADV-N
G0846 αὐτὸν
honom, dem, henne, den, det He
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
P-ASM
G1410 δύνασθαι
kunna, vara kapabel, kan to be able
VERB Verb
Närvarande Medium eller passiv-dep. Infinitiv Närvarande Medium eller passiv-deponent Infinitiv
V-PNN
G5320 φανερῶς
öppet openly
Adverb Adverb
ADV
G1519 εἰς
in i, till, för, i, på, mot into [the]
Preposition Preposition
PREP
G4172 πόλιν
stad city
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G1525 εἰσελθεῖν,
komma to enter;
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Infinitiv Andra Aorist Aktiv Infinitiv
V-2AAN
G0235 ἀλλ᾽
men but
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1854 ἔξω
utanför, bort out
Adverb Adverb
ADV
G1909 ἐπ᾽
på, i, till in
Preposition Preposition
PREP
G2048 ἐρήμοις
vildmark, ödemark, öken solitary
Adjektiv Adjektiv
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
A-DPM
G5117 τόποις
plats places
Substantiv Substantiv
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
N-DPM
G1510 ἦν.
är He was,
VERB Verb
Imperfekt Aktiv Indikativ Imperfekt Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-IAI-3S
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2064 ἤρχοντο
anlända, komma, gå they were coming
VERB Verb
Imperfekt Medium eller passiv-dep. Indikativ Imperfekt Medium eller passiv-deponent Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-INI-3P
G4314 πρὸς
till to
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτὸν
honom, dem, henne, den, det Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
P-ASM
G3840 πάντοθεν.¶
på alla sidor from every side.
Adverb Adverb
ADV

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar