Markus 16:6

Han sade till dem: "Var inte rädda! Jesus som ni söker, Jesus från Nasaret, som var korsfäst, har uppstått. Han är inte här. Se, här är platsen där de lade honom!

I trädgårdsgraven i Jerusalem finns en av många klippgravar i Jerusalem.