Markusevangeliet 16:18

och de ska plocka upp (lyfta undan) ormar [bokstavligt ormar, eller bild av djävulen]. Om de dricker något dödligt, ska det inte skada dem, och när de lägger händerna på de sjuka (de som är helt utan styrka, svaga) ska dessa bli friska.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καιναῖς,   καιναῖς,   καιναῖς,   καιναῖς,   ὄφεις   ἀροῦσιν,   κἂν   θανάσιμόν   τι   πίωσιν,   οὐ   μὴ   αὐτοὺς   βλάψῃ,   ἐπὶ   ἀρρώστους   χεῖρας   ἐπιθήσουσιν   καὶ   καλῶς   ἕξουσιν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2537 καιναῖς, ny new; A-DPF
G2537 καιναῖς, ny new; A-DPF
G2537 καιναῖς, ny new; A-DPF
G2537 καιναῖς, ny new; A-DPF
G3789 ὄφεις orm serpents N-APM
G0142 ἀροῦσιν, ta upp, lyfta upp, lägga bort, skaffa undan they will take up; V-FAI-3P
G2532 + G1437 κἂν and if CONJ +COND
G2286 θανάσιμόν dödligt deadly A-ASN
G5100 τι något, någon, några anything X-ASN
G4095 πίωσιν, dricka they shall drink, V-2AAS-3P
G3756 οὐ inte no PRT-N
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G0846 αὐτοὺς honom, dem, henne, den, det them P-APM
G0984 βλάψῃ, skada it may hurt; V-AAS-3S
G1909 ἐπὶ på, i, till upon PREP
G0732 ἀρρώστους sjuka [the] sick, A-APM
G5495 χεῖρας hand hands N-APF
G2007 ἐπιθήσουσιν lägga på, lägga, they will lay, V-FAI-3P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2573 καλῶς gott, god, skickligt well ADV
G2192 ἕξουσιν.¶ ha, vara, behöva they will be. V-FAI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.