Markusevangeliet 15:39

När officeren [som förde befälet vid avrättningen] som stod mitt emot honom såg hur han gav upp andan sade han: "Denne man måste ha varit Guds Son!"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἰδὼν   δὲ   ὁ   κεντυρίων   ὁ   παρεστηκὼς   ἐξ   ἐναντίας   αὐτοῦ   ὅτι   οὕτως   κράξας   ἐξέπνευσεν,   εἶπεν·   ἀληθῶς   οὗτος   ὁ   ἄνθρωπος   υἱὸς   θεοῦ   ἦν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1492 ἰδὼν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta Having seen V-2AAP-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G3588 -, denna, denne the T-NSM
G2760 κεντυρίων officer centurion N-NSM
G3588 -, denna, denne who T-NSM
G3936 παρεστηκὼς stå bredvid, genast ge, bära fram, ställa having stood V-RAP-NSM
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på from PREP
G1727 ἐναντίας emot , mot opposite of A-GSF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det Him P-GSM
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3779 οὕτως så, således, till och med så, på detta vis, likaså, på detta sätt thus ADV
G2896 κράξας skrika, ropa having cried out V-AAP-NSM
G1606 ἐξέπνευσεν, ge upp andan He breathed His last, V-AAI-3S
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud he said, V-2AAI-3S
G0230 ἀληθῶς förvisso, i sanning, verkligen Truly ADV
G3778 οὗτος detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-NSM
G3588 -, denna, denne T-NSM
G0444 ἄνθρωπος människa man N-NSM
G5207 υἱὸς son, ättling [the] Son N-NSM
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G1510 ἦν. är was! V-IAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.