Markusevangeliet 15:18

och började hälsa honom: "Länge leve judarnas konung!" [Man härmade hälsningen "Länge leve Caesar, konungen".]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἤρξαντο   ἀσπάζεσθαι   αὐτόν·   χαῖρε   χαῖρε   βασιλεῦ   τῶν   Ἰουδαίων.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0757 ἤρξαντο regera they began V-ADI-3P
G0782 ἀσπάζεσθαι hälsa to salute V-PNN
G0846 αὐτόν· honom, dem, henne, den, det Him, P-ASM
G5463 χαῖρε glädja sig Hail! V-PAM-2S
G5463 χαῖρε glädja sig Hail! V-PAM-2S
G0935 βασιλεῦ Kung, judarnas kung, Israels kung King N-VSM
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G2453 Ἰουδαίων. Jude Jews! A-GPM-PG
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.