Markusevangeliet 15:16

Soldaterna förde in honom på [inner-]gården, alltså i residenset (pretoriet), och samlade hela bataljonen (kohort) [som bestod av 600 soldater, se Apg 10] omkring honom.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Οἱ   δὲ   στρατιῶται   ἀπήγαγον   αὐτὸν   ἔσω   τῆς   αὐλῆς,   ὅ   ἐστιν   πραιτώριον,   καὶ   συγκαλοῦσιν   ὅλην   τὴν   σπεῖραν  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 Οἱ -, denna, denne T-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G4757 στρατιῶται soldat the soldiers N-NPM
G0520 ἀπήγαγον leder till, förde led away V-2AAI-3P
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G2080 ἔσω inom, in, in i, inåt, inre into ADV
G3588 τῆς -, denna, denne the T-GSF
G0833 αὐλῆς, palats, residens, förgård palace, N-GSF
G3739 vem that R-NSN
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G4232 πραιτώριον, residens, pretoriet [the] Praetorium, N-NSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4779 συγκαλοῦσιν samla, kalla samman they call together V-PAI-3P
G3650 ὅλην alla, hela, varje stund, allihop, genom hela all A-ASF
G3588 τὴν -, denna, denne the T-ASF
G4686 σπεῖραν bataljon, kohort cohort. N-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.