Markusevangeliet 14:72

Omedelbart efter detta gol en tupp för andra gången. Då kom Petrus ihåg det som Jesus hade sagt till honom: "Innan tuppen hinner gala två gånger, ska du tre gånger förneka mig." Han bröt ihop under högljudd gråt [och gick ut, se Matt 26:75].


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   καὶ   ἐκ   δευτέρου   ἀλέκτωρ   ἐφώνησεν,   καὶ   ἀνεμνήσθη   ὁ   Πέτρος   τὸ   ῥῆμα   ῥῆμα   οὖ   εἶπεν   αὐτῷ   ὁ   Ἰησοῦς   ὅτι   πρὶν   ἀλέκτορα   φωνῆσαι   δίς,   τρίς   με   ἀπαρνήσῃ.   καὶ   ἐπιβαλὼν   ἔκλαιεν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på for PREP
G1208 δευτέρου den andre, andra gången [the] second time A-GSN
G0220 ἀλέκτωρ tupp a rooster N-NSM
G5455 ἐφώνησεν, kalla crowed. V-AAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G0363 ἀνεμνήσθη mindes, komma ihåg, påminnas om remembered V-API-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G4074 Πέτρος Petrus Peter N-NSM-P
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G4487 ῥῆμα ord declaration N-ASN
G4487 ῥῆμα ord declaration N-ASN
G3739 οὖ vem which R-GSN
G2036 εἶπεν säga, tala, bud had said V-2AAI-3S
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to him P-DSM
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G3754 ὅτι att, eftersom that, CONJ
G4250 πρὶν innan Before ADV
G0220 ἀλέκτορα tupp [the] rooster N-ASM
G5455 φωνῆσαι kalla crowing, V-AAN
G1364 δίς, två gånger twice ADV
G5151 τρίς tre gånger three times ADV
G1473 με jag, mig, min, mitt Me P-1AS
G0533 ἀπαρνήσῃ. förneka you will deny. V-FDI-2S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1911 ἐπιβαλὼν lägga, sätta på, lägga på, slå, tillfalla, gripa having broken down, V-2AAP-NSM
G2799 ἔκλαιεν.¶ gråta, sörja he was weeping V-IAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.