Markusevangeliet 14:72

Omedelbart efter detta gol en tupp för andra gången. Då kom Petrus ihåg det som Jesus hade sagt till honom: "Innan tuppen hinner gala två gånger, ska du tre gånger förneka mig." Han bröt ihop under högljudd gråt [och gick ut, se Matt 26:75].


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   καὶ   ἐκ   δευτέρου   ἀλέκτωρ   ἐφώνησεν,   καὶ   ἀνεμνήσθη   ὁ   Πέτρος   τὸ   ῥῆμα   ῥῆμα   οὖ   εἶπεν   αὐτῷ   ὁ   Ἰησοῦς   ὅτι   πρὶν   ἀλέκτορα   φωνῆσαι   δίς,   τρίς   με   ἀπαρνήσῃ.   καὶ   ἐπιβαλὼν   ἔκλαιεν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1537 ἐκ
av, från, ut ur, med, på for
Preposition Preposition
PREP
G1208 δευτέρου
den andre, andra gången [the] second time
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
A-GSN
G0220 ἀλέκτωρ
tupp a rooster
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G5455 ἐφώνησεν,
kalla crowed.
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-AAI-3S
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0363 ἀνεμνήσθη
mindes, komma ihåg, påminnas om remembered
VERB Verb
Aorist Passiv Indikativ Aorist Passiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-API-3S
G3588
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G4074 Πέτρος
Petrus Peter
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Substantiv Nominativ Singular Maskulin Person
N-NSM-P
G3588 τὸ
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
T-ASN
G4487 ῥῆμα
ord declaration
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
N-ASN
G4487 ῥῆμα
ord declaration
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
N-ASN
G3739 οὖ
vem which
Relativt pron. Relativt Pronomen
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
R-GSN
G2036 εἶπεν
tala, skicka ut ljud had said
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-2AAI-3S
G0846 αὐτῷ
honom, dem, henne, den, det to him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
P-DSM
G3588
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G2424 Ἰησοῦς
Jesus Jesus
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Substantiv Nominativ Singular Maskulin Person
N-NSM-P
G3754 ὅτι
att, eftersom that,
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4250 πρὶν
innan Before
Adverb Adverb
ADV
G0220 ἀλέκτορα
tupp [the] rooster
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G5455 φωνῆσαι
kalla crowing,
VERB Verb
Aorist Aktiv Infinitiv Aorist Aktiv Infinitiv
V-AAN
G1364 δίς,
två gånger twice
Adverb Adverb
ADV
G5151 τρίς
tre gånger three times
Adverb Adverb
ADV
G1473 με
jag, mig, min, mitt Me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. första person Ackusativ Singular
P-1AS
G0533 ἀπαρνήσῃ.
förneka you will deny.
VERB Verb
Futurum Medium-dep. Indikativ Futurum Medium-deponent Indikativ
Sing. andra person Singular
V-FDI-2S
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1911 ἐπιβαλὼν
lägga, sätta på, lägga på, slå, tillfalla, gripa having broken down,
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Particip Andra Aorist Aktiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-2AAP-NSM
G2799 ἔκλαιεν.¶
gråta, sörja he was weeping
VERB Verb
Imperfekt Aktiv Indikativ Imperfekt Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-IAI-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar