Avancerad sök

Sökresultat: 14

Kärnbibeln: (1)

Mark 14:72
Omedelbart efter detta gol en tupp för andra gången. Då kom Petrus ihåg det som Jesus hade sagt till honom: "Innan tuppen hinner gala två gånger, ska du tre gånger förneka mig." Han bröt ihop under högljudd gråt [och gick ut, se Matt 26:75].

Interlinjär versionBETA: (1)

Mark 14:72
καὶ εὐθὺς ἐκ δευτέρου ἀλέκτωρ ἐφώνησεν, καὶ ἀνεμνήσθη ὁ Πέτρος τὸ ῥῆμα ὡς εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι δίς, τρίς με ἀπαρνήσῃ. καὶ ἐπιβαλὼν ἔκλαιεν.¶
och genast av den andre tupp kalla, och komma ihåg – Petrus – ord som tala honom – Jesus att innan tupp kalla två gånger, tre gånger mig förneka. och lägga gråta.

Personer: (2)

Jesus (Kristus, Messias – den Smorde)
Namnet Jesus härstammar från namnet Josua, som på hebreiska är sammansatt av JHVH (Guds namn som troligtvis kan uttalas Jahve) och Hosea, som betyder "en som frälser". Namnet Jesus betyder bokstavligen: "JHVH är frälsning" eller "JHVH räddar".
Simon Petrus
En av de tolv apostlarna. Fiskare och bror med Andreas. Bodde i Kapernaum och var gift med en kvinna som inte nämndes vid namn i Bibeln. Ofta frispråkig och rättfram.

Korsreferenser: (10)

Matt 26:69
[Matteus målar upp två händelser som sker parallellt. Samtidigt som Jesus förhörs inne i ett av rummen av de högsta judiska ledarna och bekänner sig som Guds Son, får Petrus några enkla frågor av en ringa tjänsteflicka, och han förnekar Jesus.]
Petrus satt ute på gården [och värmde sig vid en eld tillsammans med husets tjänare och tempelvakter, se Joh 18:18]. En av tjänsteflickorna kom fram till honom och sa: "Du var också med Jesus från Galileen."
Matt 26:69
[Matteus målar upp två händelser som sker parallellt. Samtidigt som Jesus förhörs inne i ett av rummen av de högsta judiska ledarna och bekänner sig som Guds Son, får Petrus några enkla frågor av en ringa tjänsteflicka, och han förnekar Jesus.]
Petrus satt ute på gården [och värmde sig vid en eld tillsammans med husets tjänare och tempelvakter, se Joh 18:18]. En av tjänsteflickorna kom fram till honom och sa: "Du var också med Jesus från Galileen."
Mark 11
[Sista veckan av Jesu liv upptar en tredjedel av Markusevangeliet. Tre högtider firas i den judiska vårmånaden Nisan. Den första är Pesach som inleds eftermiddagen den 14 Nisan. Judiska dagar börjar på kvällen, så några timmar senare är det nästa dag, den 15:e Nisan och den första dagen i det osyrade brödets högtid. Två eller tre dagar senare firas förstlingsfruktens högtid, Bikkurim. År 30 e.Kr. infaller Bikkurim söndagen den 17 Nisan vilket är den tredje dagen i det osyrade brödets högtid. En sammanställning utifrån evangeliernas tidsangivelser och hur högtidsdagarna infaller år 30 e.Kr. skulle kunna vara:
8 Nisan Jesus kommer till Betania sex dagar före högtiden, se Joh 12:1
9 Nisan Veckosabbat
10 Nisan Intåget i Jerusalem, se Mark 11:1–11
11 Nisan Nästa dag – fikonträdet förbannas, templet rensas, se Mark 11:12–19
12 Nisan
Morgon – fikonträdet har torkat, se Mark 11:20–25
Förmiddag – undervisning i templet, se Mark 11:27–12:44
Eftermiddag – profetiska ord på Olivberget, se Mark 13
Två dagar kvar till högtiden – planer på att döda Jesus, se Mark 14:1–2
13 Nisan
Kväll eller förmiddag – Jesus smörjs i Betania, se Mark 14:3–11
Eftermiddag – förberedelse för sista måltiden, se Mark 14:12–16
14 Nisan
Kväll – sista måltiden, Jesu gripande i Getsemane, se Mark 14:17–52
Natt – inför Stora rådet, se Mark 14:53–72
Gryning – inför Pilatus, se Mark 15:1–24
Tredje timmen – korsfästelsen, se Mark 15:25–32
Nionde timmen – Jesu död, se Mark 15:33–34
Pesach – ett lamm offras i templet, se 3 Mos 23:5; 2 Mos 12:1–29; 1 Kor 5:7
15 Nisan 1:a dagen i osyrade brödets högtid, höghelig sabbat, se 1 Mos 23:6–8
16 Nisan 2:a dagen i osyrade brödets högtid, veckosabbat
17 Nisan 3:e dagen i osyrade brödets högtid, förstlingsfruktens högtid Bikkurim
Gryning – graven är tom, se Mark 16:1–8; 3 Mos 23:9–14; 1 Kor 15:20
Det finns olika syn på om sista måltiden är en traditionell påskmåltid den 15:e Nisan, se Mark 14:12; Luk 22:7, eller intas kvällen innan påsken den 14:e Nisan, se Joh 13:1; Matt 26:17. Rubrikerna i Markus och Lukas följer dagarna 10-17 Nisan.]
Mark 11
[Sista veckan av Jesu liv upptar en tredjedel av Markusevangeliet. Tre högtider firas i den judiska vårmånaden Nisan. Den första är Pesach som inleds eftermiddagen den 14 Nisan. Judiska dagar börjar på kvällen, så några timmar senare är det nästa dag, den 15:e Nisan och den första dagen i det osyrade brödets högtid. Två eller tre dagar senare firas förstlingsfruktens högtid, Bikkurim. År 30 e.Kr. infaller Bikkurim söndagen den 17 Nisan vilket är den tredje dagen i det osyrade brödets högtid. En sammanställning utifrån evangeliernas tidsangivelser och hur högtidsdagarna infaller år 30 e.Kr. skulle kunna vara:
8 Nisan Jesus kommer till Betania sex dagar före högtiden, se Joh 12:1
9 Nisan Veckosabbat
10 Nisan Intåget i Jerusalem, se Mark 11:1–11
11 Nisan Nästa dag – fikonträdet förbannas, templet rensas, se Mark 11:12–19
12 Nisan
Morgon – fikonträdet har torkat, se Mark 11:20–25
Förmiddag – undervisning i templet, se Mark 11:27–12:44
Eftermiddag – profetiska ord på Olivberget, se Mark 13
Två dagar kvar till högtiden – planer på att döda Jesus, se Mark 14:1–2
13 Nisan
Kväll eller förmiddag – Jesus smörjs i Betania, se Mark 14:3–11
Eftermiddag – förberedelse för sista måltiden, se Mark 14:12–16
14 Nisan
Kväll – sista måltiden, Jesu gripande i Getsemane, se Mark 14:17–52
Natt – inför Stora rådet, se Mark 14:53–72
Gryning – inför Pilatus, se Mark 15:1–24
Tredje timmen – korsfästelsen, se Mark 15:25–32
Nionde timmen – Jesu död, se Mark 15:33–34
Pesach – ett lamm offras i templet, se 3 Mos 23:5; 2 Mos 12:1–29; 1 Kor 5:7
15 Nisan 1:a dagen i osyrade brödets högtid, höghelig sabbat, se 1 Mos 23:6–8
16 Nisan 2:a dagen i osyrade brödets högtid, veckosabbat
17 Nisan 3:e dagen i osyrade brödets högtid, förstlingsfruktens högtid Bikkurim
Gryning – graven är tom, se Mark 16:1–8; 3 Mos 23:9–14; 1 Kor 15:20
Det finns olika syn på om sista måltiden är en traditionell påskmåltid den 15:e Nisan, se Mark 14:12; Luk 22:7, eller intas kvällen innan påsken den 14:e Nisan, se Joh 13:1; Matt 26:17. Rubrikerna i Markus och Lukas följer dagarna 10-17 Nisan.]
Mark 16:7
Men gå och säg till hans lärjungar och [särskilt] Petrus: 'Jesus går före er till Galileen, där ska ni få se honom, precis som han har sagt till er.' "
[Petrus hade förnekat Jesus och avsagt sig lärjungaskapet, se Mark 14:72. Nu får han en särskild hälsning och uppmuntran att få möta den uppståndne Jesus.]
Mark 16:7
Men gå och säg till hans lärjungar och [särskilt] Petrus: 'Jesus går före er till Galileen, där ska ni få se honom, precis som han har sagt till er.' "
[Petrus hade förnekat Jesus och avsagt sig lärjungaskapet, se Mark 14:72. Nu får han en särskild hälsning och uppmuntran att få möta den uppståndne Jesus.]
Luk 22:54
Då grep de Jesus och förde honom till översteprästens hus. [Han fördes till Hannas, svärfar till Kaifas, som var överstepräst det året, se Joh 18:13.] Petrus följde efter på avstånd. [Johannes följde också med. Eftersom hans familj var bekanta med översteprästen, pratade han med tjänstekvinnan vid porten, som då också släppte in Petrus, se Joh 18:15–16.]
Luk 22:54
Då grep de Jesus och förde honom till översteprästens hus. [Han fördes till Hannas, svärfar till Kaifas, som var överstepräst det året, se Joh 18:13.] Petrus följde efter på avstånd. [Johannes följde också med. Eftersom hans familj var bekanta med översteprästen, pratade han med tjänstekvinnan vid porten, som då också släppte in Petrus, se Joh 18:15–16.]
Joh 18:15
Simon Petrus och en annan lärjunge [Johannes ödmjuka sätt att inkludera sig själv] följde efter Jesus. Den lärjungen var känd av översteprästen och gick tillsammans med Jesus in till översteprästens gård [en gårdsplan utan tak, med murar runt omkring].
Joh 18:15
Simon Petrus och en annan lärjunge [Johannes ödmjuka sätt att inkludera sig själv] följde efter Jesus. Den lärjungen var känd av översteprästen och gick tillsammans med Jesus in till översteprästens gård [en gårdsplan utan tak, med murar runt omkring].