Markusevangeliet 14:71

Då började han förbanna [önska sig själv förbannad av Gud om det han sade inte var sant] och svor på nytt en ed [vid Guds namn och sade sedan]: "Jag känner inte den mannen som ni talar om."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   δὲ   ἤρξατο   ἀναθεματίζειν   καὶ   ὀμνύναι   ὅτι   οὐκ   οἶδα   τὸν   ἄνθρωπον   τοῦτον   ὃν   λέγετε.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även But CONJ
G0757 ἤρξατο regera he began V-ADI-3S
G0332 ἀναθεματίζειν svära en ed to curse V-PAN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3660 ὀμνύναι svär, avlägga en ed to swear V-PAN
G3754 ὅτι att, eftersom that, CONJ
G3756 οὐκ inte Not PRT-N
G1492 οἶδα veta, känna till, förstå, se, skåda, titta I know V-RAI-1S
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G0444 ἄνθρωπον människa man N-ASM
G3778 τοῦτον detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this, D-ASM
G3739 ὃν vem whom R-ASM
G3004 λέγετε. sa, säga, tala, kalla you speak of! V-PAI-2P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.