Markusevangeliet 14:67

När hon fick se Petrus sitta där och värma sig tittade hon noga på honom och sade: "Du var också med den där nasarén, Jesus."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἰδοῦσα   τὸν   Πέτρον   θερμαινόμενον,   ἐμβλέψασα   αὐτῷ   λέγει·   καὶ   σὺ   μετὰ   τοῦ   Ναζαρηνοῦ   ἦσθα   ἦσθα   Ἰησοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1492 ἰδοῦσα veta, känna till, förstå, se, skåda, titta having seen V-2AAP-NSF
G3588 τὸν -, denna, denne T-ASM
G4074 Πέτρον Petrus Peter N-ASM-P
G2328 θερμαινόμενον, värma sig, klä sig varmt warming himself, V-PMP-ASM
G1689 ἐμβλέψασα se på, noga iaktta having looked V-AAP-NSF
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det at him, P-DSM
G3004 λέγει· sa, säga, tala, kalla she says, V-PAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också Also CONJ
G4771 σὺ du, ni, er you P-2NS
G3326 μετὰ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G3588 τοῦ -, denna, denne the T-GSM
G3479 Ναζαρηνοῦ invånare från Nasaret Nazarene A-GSM-LG
G1510 ἦσθα är you were, V-IMI-2S
G1510 ἦσθα är you were, V-IMI-2S
G2424 Ἰησοῦ. Jesus Jesus. N-GSM-P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.