Markusevangeliet 14:65

Några började sedan spotta på honom och täckte hans ögon och slog honom med knytnävarna och sa: "Profetera!" Även vakterna slog honom [i ansiktet] med sina handflator.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἤρξαντό   τινες   ἐμπτύειν   αὐτῷ   καὶ   περικαλύπτειν   αὐτοῦ   τὸ   πρόσωπον   καὶ   κολαφίζειν   αὐτὸν   καὶ   λέγειν   αὐτῷ·   προφήτευσον,   καὶ   οἱ   ὑπηρέται   ῥαπίσμασιν   αὐτὸν   ἔλαβον.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G0757 ἤρξαντό regera began V-ADI-3P
G5100 τινες något, någon, några some X-NPM
G1716 ἐμπτύειν spotta på, spotta to spit V-PAN
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det upon Him, P-DSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4028 περικαλύπτειν täcka to cover up V-PAN
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G4383 πρόσωπον ansikte face, N-ASN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2852 κολαφίζειν slå to strike V-PAN
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him, P-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3004 λέγειν sa, säga, tala, kalla to say V-PAN
G0846 αὐτῷ· honom, dem, henne, den, det to Him, P-DSM
G4395 προφήτευσον, profetera do prophesy V-AAM-2S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G5257 ὑπηρέται tjänare officers N-NPM
G4475 ῥαπίσμασιν slag i ansiktet with the palms N-DPN
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G2983 ἔλαβον.¶ få, ta emot, välkomna, ta received. V-2AAI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.