Markusevangeliet 14:54

Petrus följde efter på avstånd ända till översteprästens innergård. [Även lärjungen Johannes var med och det var han som ordnade så att Petrus kunde komma in genom porten, se Joh 18:16.] Där satte han sig bland tjänarna [både husets tjänare och tempelvakter som nyss varit med och gripit Jesus] och värmde sig vid elden.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ὁ   Πέτρος   ἀπὸ   μακρόθεν   ἠκολούθησεν   αὐτῷ   ἕως   ἔσω   εἰς   τὴν   αὐλὴν   τοῦ   ἀρχιερέως   καὶ   ἦν   συγκαθήμενος   μετὰ   τῶν   ὑπηρετῶν   καὶ   θερμαινόμενος   πρὸς   τὸ   φῶς.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G4074 Πέτρος Petrus Peter N-NSM-P
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3113 μακρόθεν långt håll, långväga afar off ADV
G0190 ἠκολούθησεν följa followed V-AAI-3S
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det Him, P-DSM
G2193 ἕως till, förrän, as far as PREP
G2080 ἔσω inom, in, in i, inåt, inre within ADV
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G0833 αὐλὴν palats, residens, förgård court N-ASF
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G0749 ἀρχιερέως överste präst high priest; N-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1510 ἦν är he was V-IAI-3S
G4775 συγκαθήμενος sitta, sitta med sitting V-PNP-NSM
G3326 μετὰ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPM
G5257 ὑπηρετῶν tjänare officers N-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2328 θερμαινόμενος värma sig, klä sig varmt warming himself V-PMP-NSM
G4314 πρὸς till at PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G5457 φῶς.¶ ljus fire. N-ASN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.