Markusevangeliet 14:49

Dag efter dag satt jag i templet och undervisade utan att ni grep mig! Men [detta hände för att] Skrifterna skulle uppfyllas."


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

καθ᾽   ἡμέραν   ἤμην   πρὸς   ὑμᾶς   ἐν   τῷ   ἱερῷ   διδάσκων,   καὶ   οὐκ   ἐκρατήσατέ   με·   ἀλλ᾽   ἵνα   πληρωθῶσιν   αἱ   γραφαί.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 18 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2596 καθ᾽ (kata)
enligt, mot, i Every
Preposition Preposition
PREP
G2250 ἡμέραν (hemera)
dag, daglig day
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G1510 ἤμην (eimi)
är I was
VERB Verb
Imperfekt Medium Indikativ Imperfekt Medium Indikativ
Sing. första person Singular
V-IMI-1S
G4314 πρὸς (pros)
till with
Preposition Preposition
PREP
G4771 ὑμᾶς (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Plur. andra person Ackusativ Plural
P-2AP
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Neutral Dativ Singular Neutral
T-DSN
G2411 ἱερῷ (hieron)
tempel temple
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Neutral Dativ Singular Neutral
N-DSN
G1321 διδάσκων, (didasko)
undervisa, lära teaching,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-PAP-NSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3756 οὐκ (ou, before, a, vowel), ouk, and (before an aspirate) ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G2902 ἐκρατήσατέ (krateo)
gripa, ta, hålla you did seize
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Plur. andra person Plural
V-AAI-2P
G1473 με· (ego)
mig Me.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. första person Ackusativ Singular
P-1AS
G0235 ἀλλ᾽ (alla)
men But [it is]
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2443 ἵνα (hina)
för att, till that
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4137 πληρωθῶσιν (pleroo)
uppfylla may be fulfilled
VERB Verb
Aorist Passiv Subjunktiv Aorist Passiv Subjunktiv
Plur. tredje person Plural
V-APS-3P
G3588 αἱ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Plur. Nominativ Plural Feminin
T-NPF
G1124 γραφαί. (graphe)
skrifterna Scriptures.
Substantiv Substantiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Feminin
N-NPF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)